Kategorie
Aktualności

Startują badania internetowe absolwentów, którzy kończyli naukę w roku 2019/2020

Pod koniec października 2020 roku uruchomiona została druga fala badania internetowego. Osoby uczestniczące wcześniej w tym badaniu jako uczniowie, zostały teraz zaproszone do wypełnienia kolejnej ankiety. W uruchamianym obecnie badaniu pytamy o sytuację zawodową po ukończeniu nauki i powracamy do kwestii przygotowania przez szkołę do pracy zawodowej. Ponadto zadajemy szereg retrospektywnych pytań o doświadczenia związane z nauką zdalną – kwestie, o które nie udało się zapytać w trakcie I fali badania, którą uruchomiono tuż przed wybuchem pandemii. Wyniki prowadzonych badań planujemy opublikować w I kwartale 2021 roku.

Kategorie
Aktualności

Pierwsze raporty z wynikami badań internetowych z uczniami szkół zostały udostępnione ich dyrektorom

Ważną grupą odbiorców wyników badania są dyrektorzy szkół, zainteresowani przyszłością zawodową ich absolwentów. IBE przygotowało rozwiązania do automatycznego raportowania wyników badań dla poszczególnych szkół. Raporty zostały udostępnione online przez firmy realizujące badania sondażowe, PBS Sp. z o.o. i Danae sp. z o.o. Do każdej z ponad tysiąca szkół, których uczniowie wzięli  udział w badaniu, wysłany został link do raportu.

Raporty przedstawiają wyniki ankiet internetowych przeprowadzonych z uczniami, którzy kończyli naukę w roku szkolnym 2019/2020. Wyniki dotyczą opinii uczniów o tym na ile nauka przygotowała ich do przyszłej pracy oraz informacje na temat ich planów zawodowych i edukacyjnych. Raporty z wynikami zostały opracowane dla szkół, w których liczba uczniów uczestniczących w badaniu była wystarczająca (co najmniej 10 osób), żeby odpowiedzi uznać za anonimowe.

Wyniki dla poszczególnych szkół zostały zestawione ze zbiorczymi wynikami uzyskanymi w innych szkołach danego typu z tego samego województwa.  Ponadto wyniki dla szkół z miast należących do Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zostały zestawione z wynikami szkół z miast należących do tej organizacji.

Publikacja kolejnych raportów jest planowana na I kwartał 2021. Będą prezentowały wyniki drugiej fali badania, która zostanie przeprowadzona z tymi samymi respondentami, gdy będą już absolwentami.

W przypadku pytań związanych z dostępem do raportów lub pytań dotyczących przebiegu badania prosimy o kontakt z firmami PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: raporty@losyabsolwentow.pl lub numer telefonu +48 22 122 88 56 (infolinia projektu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00).