MENU

Pilotaż i I runda badań

Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjnozawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Raport zawiera opis założeń oraz wdrożonych rozwiązań metodologicznych w badaniach realizowanych w ramach projektu MLEZAiMD.

Raport z pilotażowej rundy monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Raport skupia się na opisie i wyjaśnieniu założeń funkcjonalnych oraz typowych zastosowań rozwiązań informatycznych opracowanych w ramach projektu MLEZAiMD.

Raport z pilotażowej rundy monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami