MENU

System Badania
Losów Absolwentów

Instytut Badań Edukacyjnych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki, tworzy system monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Budowane rozwiązanie jest wzorowane na ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkolnictwa wyższego (ELA), ale będzie dotyczyć dalszych losów edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Wsparcie tworzenia systemu

W fazie tworzenia systemu MLASZ prowadzone są badania ankietowe z uczniami i absolwentami oraz dyrektorami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników i szkół policealnych. Analiza zebranych danych posłuży do poznania uwarunkowań, od których zależą losy absolwentów oraz do sformułowania rekomendacji służących doskonaleniu polityki edukacyjnej. Więcej informacji na temat realizowanych badań w zakładce: “Badania terenowe”.

Jak działa system?​

System będzie wykorzystywać automatyczne przetwarzanie danych administracyjnych, co stanowi rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo, ale również nie generujące żadnego dodatkowego obciążenia po stronie szkół.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami