MENU

System monitoringu
karier absolwentów

System monitoringu karier absolwentów został stworzony przez Instytut Badań Edukacyjnych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Centrum Informatycznym Edukacji. Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Obecne rozwiązanie jest wzorowane na ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkolnictwa wyższego (ELA), ale dotyczy dalszych losów edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych.

System monitoringu został uruchomiony w ramach projektu Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II realizowanego w ramach działania 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Dalsze prace dotyczące rozwoju systemu toczą się projekcie Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Jak działa monitoring?

Monitoring odbywa się cyklicznie, co roku, i generuje szereg produktów dla różnych grup odbiorców:

  • Raporty szkolne – raporty adresowane do dyrektorów szkół, ukazujące wyniki dla danej szkoły w porównaniu do wyników pozostałych szkół danego typu w powiecie, województwie lub w całym kraju;
  • Raporty wojewódzkie i wojewódzko-branżowe – raporty adresowane m.in. do samorządów wojewódzkich oraz instytucji rynku pracy, ukazujące wybrane wyniki monitoringu na poziomie województw;
  • Raport ogólnopolski – ogólnodostępny raport z wynikami w podziale na typy szkół na poziomie całego kraju

W raportach prezentowana jest sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów, informacje o kontynuacji nauki, o bezrobociu oraz zarobkach w odniesieniu do średnich zarobków w powiecie. Ze względu na dbałość o anonimowość absolwentów w każdym z typów raportu wyniki dla grup liczących mniej niż 10 osób nie są pokazywane.

Szczegóły systemu?

Szczegóły dotyczące Systemu monitoringu karier znajdują się w dziale (System monitoringu karier absolwentów), gdzie wyjaśnione zostały zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem Systemu, wynikami oraz korzyściami z wdrożenia i działania Systemu.

Aktualne informacje?

W dziale Aktualności znajdują się informacje dotyczące działań wokół Systemu monitorowania karier, a w dziale (Publikacje) można zapoznać się z wszystkimi publikacjami powstałymi wokół Systemu.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami