MENU

MLEZAiMD

Podstawowe informacje o projekcie

Typ
projektu
Etap I
05.2016 – 05.2019
Projekty systemowe
„Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów
i Młodych Dorosłych” (POWR.02.15.00-IP.02-00-004/16)
beneficjent
Instytut Badań Edukacyjnych
źródło finansowania
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizował 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

Wartość projektu 1 643 950,00 zł (wkład środków europejskich to 1 385 521,06 zł.
Projekty konkursowe
„Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych
– pierwsza runda” (POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16)
wykonawca
PBS

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami