MENU

Aktualności

Rozpoczęły się kolejne badania z udziałem uczniów i dyrektorów szkół

W lutym 2021 roku firmy badawcze PBS i Danae rozpoczęły kolejną rundę badań w ramach monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego. Badania ankietowe są elementem prac związanych z tworzeniem systemu monitorowania losów absolwentów na podstawie danych rejestrowych. Za przygotowanie kwestionariuszy oraz analizę danych, które zostaną zgromadzone, odpowiada IBE.

Czytaj wpis »

Startują badania internetowe absolwentów, którzy kończyli naukę w roku 2019/2020

Pandemia nie pokrzyżowała planów realizacji badań internetowych z absolwentami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników i szkół policealnych, z rocznika 2019/2020. Pierwsza fala została zrealizowana w okresie od marca do czerwca 2020 roku. Wówczas uczniów pytaliśmy o to na ile nauka (w tym różne formy praktycznej nauki zawodu) przygotowała ich do przyszłej pracy oraz o plany zawodowe i edukacyjne.

Czytaj wpis »

Pierwsze raporty z wynikami badań internetowych z uczniami szkół zostały udostępnione ich dyrektorom

Rozwojowi systemu monitorowania losów absolwentów, którego podstawą będą dane administracyjne, towarzyszy realizacja badań sondażowych. Badania mają na celu nie tylko zebranie danych niezbędnych do oceny trafności i rzetelności wskaźników, ale również przetestowanie rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na uzupełnianie wyników monitoringu opartego na danych administracyjnych danymi sondażowymi. Celem badań sondażowych prowadzonych z uczniami, a następnie z absolwentami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników oraz szkół policealnych, jest pogłębienie diagnozy sytuacji młodzieży opuszczającej te szkoły.

Czytaj wpis »

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami