MENU

Aktualności

Opracowujemy kolejne raporty dla szkół

Dotychczas dyrektorom szkół szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych udostępnione zostały raporty z dwóch fal badania absolwentów z rocznika 2019/2020. Pierwsza fala monitoringu została przeprowadzona gdy obecni absolwenci uczyli się w ostatnich klasach, a druga po kilku miesiącach od zakończenia przez nich nauki w danej szkole. Dane wykorzystane w raportach pochodziły z ankiet internetowych. Wyniki zostały przedstawione dla szkół, w których ankiety wypełniło wystarczająco wielu uczniów,by można było zapewnić im anonimowość.

Czytaj wpis »

Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego wprowadzającą monitorowanie karier absolwentów

Nowe rozwiązanie ma dostarczyć informacji o tym, co dzieje się z absolwentami szkół branżowych, liceów i techników. Dzięki temu będzie wiadomo czy absolwenci kontynuują naukę, czy pracują, ile zarabiają. System będzie opierał się na danych już gromadzonych przez instytucje publiczne – są to tzw. dane administracyjne. Na przykład, fakt ukończenia szkoły jest zapisywany w Systemie Informacji Oświatowej. Z kolei informacje o podjęciu pracy można uzyskać z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj wpis »

Postępy badań sondażowych

Latem 2021 roku zakończyły się badania prowadzone przez ankieterów z uczniami ostatnich klas wylosowanych szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych. Ze względu na pandemię, wywiady odbywały się zdalnie. Zrealizowane zostały również ankiety internetowe z dyrektorami szkół, uczniami i absolwentami.

Czytaj wpis »

Rozpoczęły się kolejne badania z udziałem uczniów i dyrektorów szkół

W lutym 2021 roku firmy badawcze PBS i Danae rozpoczęły kolejną rundę badań w ramach monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego. Badania ankietowe są elementem prac związanych z tworzeniem systemu monitorowania losów absolwentów na podstawie danych rejestrowych. Za przygotowanie kwestionariuszy oraz analizę danych, które zostaną zgromadzone, odpowiada IBE.

Czytaj wpis »

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami