MENU

Wystąpienia

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

Stasiowski, J., Płachecki, T, Sitek, M. “Career diversification of vocational education graduates under the influence of the COVID-19 pandemic: The case of Poland”. Youth in the post-pandemic: from experiences of inequalities to new opportunities for solidarities, Sardynia 20-23.09.2023 r., European Sociological Association RN30 – Youth & Generation.

Humenny, G., Kłobuszewska, M., “Rola dyplomu zawodowego w początkach kariery zawodowej absolwentów techników. Analiza z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego z uwzględnieniem problemu selekcji do próby. Dowody na podstawie danych administracyjnych. Konferencja “Metodologiczne Inspiracje”, Jabłonna 20-21.09.2023 r., organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Kłobuszewska, M., Humenny, G., Bielecki, J. “The vocational diploma wage premium for secondary vocational school graduates in Poland. Evidence from register data.” Warsaw International Economic Meeting, Warszawa 4-5.07.2023 r., organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Kopycka, K., Sitek, M., Stasiowski, J. “An increase in the taste for education of vocational school graduates amid the Covid pandemic. Is there a social inequality dimension?” ISA RC28 Spring Meeting “Social Stratification and Social Policy for a Post-Covid19 World” London School of Economics, 21-23.04.2022. organizator: ISA/London School of Economics.

Kopycka, K., Sitek, M., Stasiowski, J. “School-to-work transition of secondary school graduates in Poland. The heterogeneity of short-term effects during the 2020 pandemic”. The 29th Annual Workshop of the European Research Network on Transitions in Youth (TIY). Università degli Studi della Campania „Luigi Vanvitelli” 8-10.09.2022. Organizator: TIY/Departament of Economics, Università degli Studi della Campania

XVIII Zjazd Socjologiczny. Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje., Warszawa 14-17.09.2022 r., organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne (4 referaty członków zespołu):

  • Tomasz Płachecki, Grzegorz Humenny i Jędrzej Stasiowski, referat wyłożony pt. Sieci społeczne jako kapitał absolwentów szkół
  • Grzegorz Humenny z referatem pt. “Znaczenie zdobycia dyplomu zawodowego dla sytuacji absolwentów szkół ponadpodstawowych”
  • Jędrzej Stasiowski z referatem pt. “Zgodność pracy z wyuczonym zawodem – pomiar i konsekwencje niedopasowań horyzontalnych wśród absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych”
  • Małgorzata Kłobuszewska z referatem pt. “Wpływ pandemii na początek karier zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w świetle danych rejestrowych.”
  • Michał Sitek i Jędrzej Stasiowski, referat wyłożony pt. “Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów i absolwentek techników”

Stasiowski, J., Sitek, M. “Initial Career Trajectories of VET Graduates – Typical Patterns and Gender Differences” COST Action CA17114 YOUNG-IN WG1 Workshop “Gendered lives and careers: Interrelations of work and family”, Madryt 15-16.09.2021.