MENU

Publikacje do pobrania

Raport podsumowujący III rundę badania losów absolwentów „Uwarunkowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów branżowych szkół I stopnia i techników”

Raport podsumowujący II rundę badania losów absolwentów „Sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów szkolnictwa branżowego podczas pandemii COVID-19. Analiza znaczenia płci, wyuczonego zawodu i posiadania dyplomu w świetle danych sondażowych i administracyjnych.”

Raport analityczny – „Nauka zdalna i praktyczna nauka zawodu w technikach i branżowych szkołach I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Doświadczenia trzech fal pandemii”

Raport techniczny „Przystępność i użyteczność raportów szkolnych z pilotażowej edycji monitoringu karier absolwentów w oparciu o dane rejestrowe.”

Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjnozawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Raport zawiera opis założeń oraz wdrożonych rozwiązań metodologicznych w badaniach realizowanych w ramach projektu MLEZAiMD.

Raport z pilotażowej rundy monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Raport skupia się na opisie i wyjaśnieniu założeń funkcjonalnych oraz typowych zastosowań rozwiązań informatycznych opracowanych w ramach projektu MLEZAiMD.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami