MENU

Narzędzia badawcze

Głównym celem projektu było zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych poprzez wypracowanie i wsparcie wdrożenia systemowych narzędzi wykorzystujących dane administracyjne, zweryfikowane i uzupełnione w efekcie działań projektowych danymi sondażowymi do monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego: techników, szkół branżowych i szkół policealnych. Projekt był realizowany w ścisłym powiązaniu z projektem realizowanym w trybie konkursowym, w ramach którego przeprowadzono badania terenowe wykorzystujące wypracowane w projekcie narzędzia badawcze. Dane sondażowe zebrane w ww. projekcie konkursowym zostały wykorzystywane do projektowania i doskonalenia systemu monitoringu karier.