MENU

Wyniki monitoringu

Do tej pory przeprowadzono dwie edycje monitoringu karier. Dostępne są dwa raporty krajowe dotyczące sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

Raport z pierwszej edycji monitoringu

Raport z drugiej edycji monitoringu

Raport Użyteczność raportów szkolnych

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w Polsce co roku otrzymują raporty dotyczące sytuacji edukacyjnej i zawodowej ich absolwentów za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.
Pierwszy raport z badań z użytkownikami raportów szkolnych jest dostępny.