MENU

Korzyści z wdrożenia systemu monitoringu

System kształcenia branżowego powinien elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy, być otwarty na uczenie się przez całe życie oraz mobilność edukacyjną i zawodową absolwentów. Dostarczenie informacji zwrotnej na temat przebiegu karier edukacyjno-zawodowych absolwentów wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, zwiększa bowiem zdolność systemu edukacji do bieżącego reagowania na zachodzące procesy społeczne i ekonomiczne.

System monitorowania karier absolwentów dotyczy zarówno wyborów edukacyjnych, jak i sytuacji na rynku pracy. Opiera się na technologii automatycznego przetwarzania danych administracyjnych, co stanowi rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo, ale również nie generujące żadnego dodatkowego obciążenia po stronie szkół, uczniów lub absolwentów.

 

System cyklicznie dostarcza rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i płacy absolwentów w poszczególnych zawodach, branżach i regionach. Informacje takie w istotny sposób zmniejszają asymetrię informacyjną w relacjach między absolwentami podejmującymi pierwszą pracę a pracodawcami. Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania polityki zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy.

Rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat przebiegu karier absolwentów pozwoli budować wizerunek szkolnictwa branżowego oparty na dowodach. Dostęp do systematycznie gromadzonych i udostępnianych informacji na temat szkolnictwa branżowego pomoże w przezwyciężaniu negatywnych stereotypów, które go dotyczą, choć nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.