MENU

Projekty

Metodologię monitorowania losów absolwentów rozwijano w Instytucie Badań Edukacyjnych od 2015 roku, w ramach dwóch kolejnych projektów pozakonkursowych realizowanych równolegle do towarzyszących im projektów konkursowych: „Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych” (POWR.02.15.00-IP.02-00-004/16) i „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II” (POWR.02.15.00-IP.02-00-002/19). Dzięki ich efektom w 2021 r. został uruchomiony system monitoringu karier. Wkrótce rozpocznie się kolejny projekt: Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem będzie dopasowanie zakresu informacji gromadzonych w systemie monitoringu oraz sposobu raportowania wyników analiz do zróżnicowanych potrzeb wielu kategorii jego odbiorców.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami