MENU

Kontakt

W sprawach związanych wynikami badań IBE dotyczących absolwentów szkół zawodowychoraz rozwojem systemu monitorowania losów absolwentów prosimy o kontakt pod adresem:

lub z Zespołem Komunikacji i Promocji IBE: 

W sprawach związanych z ochroną danych prosimy
o kontakt z inspektorem ochrony danych: