MENU

Artykuły w czasopismach

Artykuły

Sitek, M., & Stasiowski, J. (2022). Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu kształcenia zawodowego w Polsce. Bilans reform 1989–2022. Studia BAS, (2 (70), 71-93.

Humenny, G., Kłobuszewska, M., & Płachecki, T. (2022). Wpływ zdalnego nauczania podczas pandemii COVID-19 na czas poświęcany na naukę przez uczniów branżowych szkół I stopnia i techników w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Studia BAS, (2 (70)), 165-190.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Sitek, M., & Stasiowski, J. (2019). Losy edukacyjne i zawodowe absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych. W Sztanderska, U., & Drogosz-Zabłocka, E. (Red.), Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy (s. 136-167). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Stasiowski, J. & Drogosz-Zabłocka, E. (2019). Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty. W Sztanderska, U., & Drogosz-Zabłocka, E. (Red.), Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy (s. 66-102). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.