System Badania
Losów Absolwentów

Instytut Badań Edukacyjnych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji, tworzy system monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Rozwiązanie ma cyklicznie dostarczać rzetelnej i trafnej informacji zwrotnej niezbędnej do planowania działań strategicznych i oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, a w szczególności szkolnictwa branżowego. Budowane rozwiązanie jest wzorowane na ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkolnictwa wyższego (ELA), ale będzie dotyczyć dalszych losów edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Wsparcie tworzenia systemu

W fazie tworzenia systemu MLASZ prowadzone są badania ankietowe z uczniami i absolwentami oraz dyrektorami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników i szkół policealnych. Analiza zebranych danych posłuży do poznania uwarunkowań, od których zależą losy absolwentów oraz do sformułowania rekomendacji służących doskonaleniu polityki edukacyjnej. Więcej informacji na temat realizowanych badań w zakładce: “Badania terenowe”.

Jak działa system?​

System będzie wykorzystywać automatyczne przetwarzanie danych administracyjnych, co stanowi rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo, ale również nie generujące żadnego dodatkowego obciążenia po stronie szkół.

Wizyta studyjna w Finlandii

W listopadzie 2019 roku, na zaproszenie Finnish Centre for Pensions (FCfP) zespół projektu monitorowania losów absolwentów IBE wziął udział w jednodniowym seminarium poświęconym możliwościom wykorzystania danych rejestrowych do analiz społeczno-ekonomicznych. Spotkanie odbyło się w Helsinkach, obok badaczy z Finnish Centre for Pensions (FCfP), wzięli w nim udział naukowcy z estońskiego Tallinna Ülikool.

Czytaj wpis »

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuje się z nami