MENU

Zespół projektowy

GRZEGORZ HUMENNY
- socjolog i analityk

Zatrudniony na stanowisku naukowym asystenta w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych w IBE. Ekspert w projekcie LOSY2, specjalizujący się w zagadnieniach pomiaru edukacyjnego i metodologii badań społecznych.

dr MAŁGORZATA KŁOBUSZEWSKA
- ekonomistka

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka w projekcie LOSY2, specjalizuje się w ekonomii edukacji i rynku pracy oraz badaniach losów absolwentów.

TOMASZ PŁACHECKI

Absolwent Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, doświadczony badacz i ewaluator specjalizujący się w zagadnieniach rozwoju miast i problematyce wykluczenia społecznego. Ekspert w projekcie LOSY2, odpowiada za rozwój narzędzi badawczych i współpracę z firmami prowadzącymi badania na potrzeby budowy systemu monitoringu.

BARTŁOMIEJ PŁATKOWSKI
- socjolog

Absolwent Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista i analityk danych odpowiedzialny za rozwój rozwiązań informatyczno-statystycznych wykorzystywanych w projekcie do automatyzacji przetwarzania danych i raportowania wyników prowadzonych analiz.

MAJA SEKUŁA

Absolwentka Collegium Civitas w Warszawie, z ramienia Zespołu Zarządzania Projektami, zarządza budżetem i harmonogramem projektu, weryfikuje zgodność działań z umową o dofinansowanie i odpowiada za komunikację z instytucją pośredniczącą EFS.

dr MICHAŁ SITEK
- socjolog

Kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych w IBE i zespołu LOSY2, krajowy koordynator badań IEA TIMSS 2019, OECD PIAAC 2022, Krajowy Koordynator ReferNet Polska. Specjalizuje się w analizie danych ilościowych oraz badaniami z zakresu socjologii edukacji i socjologii gospodarki.

JĘDRZEJ STASIOWSKI

Absolwent Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badacz i kluczowy ekspert koordynujący prace zespołu LOSY2. Zatrudniony na stanowisku naukowym asystenta w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych w IBE, gdzie specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru metodologii badań społecznych oraz analiz dotyczących szkolnictwa zawodowego i rynku pracy.

dr TOMASZ ŻÓŁTAK
-socjolog i statystyk

Absolwent Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych w IBE. Ekspert i konsultant zespołu LOSY2 w zakresie rozwoju rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w projekcie. Specjalizuje się w zaawansowanych analizach statystycznych i przetwarzaniu złożonych zbiorów danych.