MENU

Zespół projektowy

GRZEGORZ HUMENNY
- socjolog

Absolwent Instytutu Socjologii, UJ. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych i analizie danych ilościowych. Interesuje się analizą przejścia z edukacji na rynek pracy oraz zagadnieniem samotności i relacji rówieśniczych. W projekcie koncentruje się na analizie danych i wsparciu prac związanych z przygotowaniem raportów.

dr MAŁGORZATA KŁOBUSZEWSKA
- ekonomistka

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka w projekcie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych - specjalizuje się w ekonomii edukacji i rynku pracy. W projekcie systemowym “Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych - edycja II” zajmuje się analizą danych. Wspiera również opracowywanie rozwiązań informatycznych związanych z wdrażaniem systemu MLASZ.

TOMASZ PŁACHECKI
- socjolog

Do rozwijania systemu monitorowania karier absolwentów przyczynia się poznając potrzeby jego użytkowników i uczestnicząc w pracach koncepcyjnych. Odpowiadał za współpracę z firmami realizującymi badania panelowe z uczniami i absolwentami szkół. Należy do grona autorów raportów z serii Losy Absolwentów – Monitoring Publikacje Analizy. Doświadczenie zawodowe zdobył głównie kierując badaniami dotyczącymi polityk publicznych, m.in. w zakresie edukacji i włączenia społecznego.

BARTŁOMIEJ PŁATKOWSKI
- socjolog

w IBE na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Badań i Analiz. Odpowiedzialny za automatyzację raportów dostępnych w ramach systemu MLASZ oraz przetwarzanie danych.

dr MICHAŁ SITEK
- socjolog

Kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych. Specjalizuje się w analizie danych ilościowych, analizami nierówności edukacyjnych i porównawczych badaniach edukacyjnych oraz wykorzystywaniem danych w politykach publicznych. Odpowiada za zarządzanie projektem.

JĘDRZEJ STASIOWSKI
- socjolog

Asystent w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych w IBE gdzie zajmuje się zagadnieniami z obszaru szkolnictwa zawodowego i rynku pracy. Odpowiedzialny za koordynację działań podejmowanych w projekcie systemowym “Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II”.

dr TOMASZ ŻÓŁTAK
-socjolog i statystyk

Absolwent Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z zespołem projektu. Specjalizuje się w analizie danych ilościowych i przetwarzaniu danych zastanych. W projekcie systemowym “Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II” odpowiada za tworzenie wskaźników i rozwój metod ich automatycznego raportowania.

ANNA SZYMAŃSKA

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, z ramienia Zespołu Zarządzania Projektami, zarządza budżetem i harmonogramem projektu, weryfikuje zgodność działań z umową o dofinansowanie i odpowiada za komunikację z instytucją pośredniczącą EFS.