MENU

Rozpoczęły się kolejne badania z udziałem uczniów i dyrektorów szkół

W lutym 2021 roku firmy badawcze PBS i Danae rozpoczęły kolejną rundę badań w ramach monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego. Badania ankietowe są elementem prac związanych z tworzeniem systemu monitorowania losów absolwentów na podstawie danych rejestrowych. Za przygotowanie kwestionariuszy oraz analizę danych, które zostaną zgromadzone, odpowiada IBE.