MENU

Rozpoczęły się kolejne badania z udziałem uczniów i dyrektorów szkół

W lutym 2021 roku firmy badawcze PBS i Danae rozpoczęły kolejną rundę badań w ramach monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego. Badania ankietowe są elementem prac związanych z tworzeniem systemu monitorowania losów absolwentów na podstawie danych rejestrowych. Za przygotowanie kwestionariuszy oraz analizę danych, które zostaną zgromadzone, odpowiada IBE.

Prośbę o udział w badaniach realizowanych on-line skierowano do wszystkich dyrektorów szkół branżowych I stopnia, techników i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2020/2021 mają uczniów w ostatnich klasach. W szkołach, których dyrektorzy zdecydują się na wzięcie udziału w badaniu, o samodzielne wypełnienie ankiet on-line oprócz dyrektorów zostaną poproszeni również wszyscy uczniowie ostatnich klas.

Ponadto przeszło 1100 szkół wylosowano do przeprowadzenia badania z uczniami przez ankieterów. W poszczególnych szkołach do udziału w tym badaniu zostaną zaproszeni wszyscy uczniowie ostatnich klas lub wylosowana spośród nich grupa. Badanie po raz pierwszy zostało rozpoczęte w lutym 2020 roku, jednak już w marcu ze względu na epidemię COVID-19 konieczne było przerwanie realizacji. Badanie zostało przeniesione na 2021 rok i w nowej sytuacji jest prowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, które służą minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Wprowadzone procedury dostosowują sposób realizacji badania do aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze. Procedury jako jeden z wariantów przewidują realizację badania zdalnie, z wykorzystaniem platform do komunikacji elektronicznej.

Do kontaktu z firmami realizującymi badanie służy infolinia +48 22 122 88 56.

Respondenci, którzy w rozpoczynającej się rundzie badań wezmą udział jako uczniowie, poproszeni zostaną jeszcze o dwukrotny udział, gdy będą już absolwentami. Realizowane badania mają duże znaczenie w procesie budowy systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, które powstają na wzór systemu ELA dostarczającego wiedzy o sytuacji absolwentów uczelni wyższych. Budowany system w przyszłości automatycznie dostarczy ogólnodostępnych informacji o sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów szkół ponadpodstawowych, częściowo zastępując badania sondażowe.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami