MENU

Opracowujemy kolejne raporty dla szkół

Dotychczas dyrektorom szkół szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych udostępnione zostały raporty z dwóch fal badania absolwentów z rocznika 2019/2020. Pierwsza fala monitoringu została przeprowadzona gdy obecni absolwenci uczyli się w ostatnich klasach, a druga po kilku miesiącach od zakończenia przez nich nauki w danej szkole. Dane wykorzystane w raportach pochodziły z ankiet internetowych. Wyniki zostały przedstawione dla szkół, w których ankiety wypełniło wystarczająco wielu uczniów,by można było zapewnić im anonimowość.