MENU

Opracowujemy kolejne raporty dla szkół

Dotychczas dyrektorom szkół szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych udostępnione zostały raporty z dwóch fal badania absolwentów z rocznika 2019/2020. Pierwsza fala monitoringu została przeprowadzona gdy obecni absolwenci uczyli się w ostatnich klasach, a druga po kilku miesiącach od zakończenia przez nich nauki w danej szkole. Dane wykorzystane w raportach pochodziły z ankiet internetowych. Wyniki zostały przedstawione dla szkół, w których ankiety wypełniło wystarczająco wielu uczniów,by można było zapewnić im anonimowość.

W trzecim kwartale 2021 roku prace nad raportami dla szkół koncentrują się na wykorzystaniu danych administracyjnych. Są to dane z Systemu Informacji Oświatowej, Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość monitorowania sytuacji zawodowej i edukacyjnej absolwentów na podstawie takich danych stworzyła uchwalona pod koniec marca 2021 roku nowelizacja prawa oświatowego.

Pierwsza edycja raportów opartych na danych administracyjnych  będzie opisywała sytuację absolwentów, którzy ukończyli szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Zebranie i przeanalizowanie uwag odbiorców zostanie wykorzystane do udoskonalenia raportów w kolejnej edycji.

Należy pamiętać, że oprócz kształcenia w szkole ponadpodstawowej i umiejętności nabytych w czasie praktycznej nauki zawodu u pracodawców, na sytuację edukacyjną i zawodową  absolwentów  wpływa wiele innych uwarunkowań. Do takich uwarunkowań należy wiedza i umiejętności zdobyte przed rozpoczęciem nauki w szkole oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy. Dlatego informacji o losach absolwentów nie można , bez uwzględnienia dodatkowego kontekstu, traktować jako miary efektywności  poszczególnych szkół. Mamy natomiast nadzieję, że takie informacje okażą się przydatne szkołom oraz ich organom prowadzącym jako przesłanki przy podejmowaniu decyzji o kierunkach i sposobie kształcenia, poprawiających dopasowanie oferty szkół do potrzeb rynku pracy.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami