MENU

Raporty dla szkół zostały ulepszone dzięki wskazówkom dyrektorów i doradców zawodowych

Na podstawie monitoringu karier, opartego na danych rejestrowych, Instytut Badań Edukacyjnych opracowuje raporty opisujące sytuację absolwentów poszczególnych szkół. Sporządzanie co roku tysięcy raportów jest możliwe dzięki automatyzacji tego procesu.

Po udostępnieniu raportów z pierwszej edycji monitoringu, pracownicy IBE uczestniczący w ich tworzeniu przeprowadzili kilkanaście rozmów i warsztatów z dyrektorami szkół i doradcami zawodowymi. Celem tych spotkań było uzyskanie od użytkowników sugestii dotyczących sposobu prezentowania i zakresu przedstawianych w raportach wyników.

Dzięki uzyskanym wskazówkom w drugiej edycji raportów wprowadzonych zostało szereg zmian. Raporty dla szkół branżowych I stopnia, techników i szkół policealnych zostały uzupełnione o prezentację sytuacji absolwentów wykształconych w poszczególnych zawodach. Ponadto sytuacja absolwentów poszczególnych szkół została zestawiona z sytuacją absolwentów innych szkół tego samego typu, które działają w danym powiecie. Natomiast jeżeli liczba absolwentów jest zbyt mała, żeby przedstawić takie zestawienie, grupę odniesienia stanowią absolwenci z tego samego województwa lub podregionu albo z całego kraju.

Badania, które będą służyły dalszemu dostosowywaniu raportów do potrzeb użytkowników są planowane również w kolejnych latach. Dla pracowników szkół raporty z obu dotychczasowych edycji są dostępne po zalogowaniu się do Systemu Informacji Oświatowej.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami