MENU

Wizyta studyjna w Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) w Bambergu

W czerwcu 2023 r. członkowie zespołu projektu Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych - etap II odbyli wizytę studyjną w niemieckim ośrodku badawczym Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) w Bambergu. LIfBi, założony w 2014 roku, jest instytutem badawczym, który należy do sieci instytutów Leibniz-Gemeinschaft i specjalizuje się w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności analiz trajektorii edukacyjnych.

Niemiecki LIfBi, jako jednostka odpowiadająca za realizację jednego z największych badań edukacyjnych w Europie – Krajowego Panelu Edukacyjnego (NEPS), ma duże doświadczenie w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad edukacją. Dysponując jednym z najszerszych w Europie zasobów danych, obejmujących zarówno dane administracyjne, jak i informacje pochodzące od regularnie testowanych i ankietowanych osób, LIfBi stanowi inspirujące źródło wiedzy i dobrych praktyk, które mogą wpłynąć na kształtowanie i ulepszanie polskiego systemu monitoringu karier.

Zespół projektu Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II, odpowiedzialny za rozwój systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, odwiedził LIfBi ze względu na jego wybitne doświadczenie w podłużnych badaniach edukacyjnych i dojrzałą infrastrukturę badawczo-analityczną, która może być źródłem wielu dobrych praktyk przy pracach nad udostępnianiem wyników monitoringu karier. Wizyta ta była doskonałą okazją do nauki, a także do omówienia możliwości rozwoju i ulepszania systemu monitoringu karier w kontekście nowoczesnych badań edukacyjnych i rynku pracy oraz wymiany doświadczeń z analizy danych dotyczących  powiązań między edukacją, umiejętnościami i rynkiem pracy.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami