MENU

Umowa o dofinansowanie nowego projektu podpisana!

W dniu 18.01.2024 r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej (Instytucją Pośredniczącą) a Instytutem Badań Edukacyjnych została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Nowy projekt stanowi odpowiedź na potrzebę ulepszenia i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu karier, który powstał w 2021 r. i jest zadaniem publicznym ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Głównym celem projektu jest dopasowanie zakresu informacji gromadzonych w systemie oraz sposobu raportowania wyników analiz do zróżnicowanych potrzeb wielu kategorii odbiorców: ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, organów nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli, instytucji rynku pracy, pracodawców, rodziców i uczniów, a także naukowców i badaczy.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami