MENU

Promujemy monitoring karier absolwentów wśród dyrektorów i nauczycieli

Podczas XX konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), która odbyła się w dniach 1-3 marca 2024 r. w Krakowie, zaprezentowaliśmy system monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, kładąc nacisk na przygotowane przez nas narzędzia wspierające pracę dyrektorów.

W konferencji, będącej jednym z największych wydarzeń w Polsce stanowiących platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami sektora edukacji, wzięła udział liczna delegacja IBE, prezentując wyniki prowadzonych w Instytucie badań oraz ofertę wsparcia i współpracy w ramach realizowanych projektów. Systemowi monitoringu karier absolwentów poświęcona została oddzielna sesja. Najpierw dr Tomasz Żółtak opowiedział o założeniach i sposobie działania systemu, następnie dr Grzegorz Humenny przedstawił najważniejsze charakterystyki populacji absolwentów z 2021 r. i ich sytuacji w okresie 2 lat od opuszczenia szkoły oraz wyniki analiz dotyczących znaczenia dyplomów zawodowych dla sytuacji absolwentów. Wreszcie Tomasz Płachecki opowiedział o raportach szkolnych i o procesie dostosowywania ich formy i treści do potrzeb użytkowników w toku badań prowadzonych z udziałem dyrektorów szkół. Prezentację zakończyło przedstawienie planów dalszego rozwoju systemu monitoringu, po czym przeszliśmy do pytań i dyskusji.

Mamy nadzieję, że nasze wystąpienie przyniesie wzrost zainteresowania wykorzystaniem wyników monitoringu w pracy szkół, a zdobyte podczas konferencji kontakty zamierzamy wykorzystać w ramach zaplanowanych w projekcie badań potrzeb informacyjnych użytkowników systemu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami