MENU

Promujemy monitoring karier absolwentów wśród dyrektorów i nauczycieli

Podczas XX konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), która odbyła się w dniach 1-3 marca 2024 r. w Krakowie, zaprezentowaliśmy system monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, kładąc nacisk na przygotowane przez nas narzędzia wspierające pracę dyrektorów.