MENU

Harmonogram

Ankietowe badania pilotażowe wśród uczniów, absolwentów i dyrektorów (projekt konkursowy we współpracy z systemowym)

Runda pilotażowa

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X

<< przewiń >>

Runda pierwsza

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X

<< przewiń >>

Runda druga (CAWI z dyrektorami, uczniami i absolwentami)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X
X
X
X

<< przewiń >>

Runda trzecia (CAWI z dyrektorami, uczniami i absolwentami oraz capi z uczniami i absolwentami)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X
X

<< przewiń >>

Badania jakościowe docelowych użytkowników systemu monitorowania losów absolwentów (projekt konkursowy we współpracy z systemowym)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X

<< przewiń >>

Opracowanie wersji beta systemu monitorowania losów absolwentów wraz z projektami raportów generowanych na poziomie szkół (projekt systemowy)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X
X
X
X

<< przewiń >>

Opracowanie projektu rekomendacji zmian prawnych niezbędnych do wdrożenia systemu (projekt systemowy)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X
X

<< przewiń >>

Proces wdrażania zmian legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia systemu (wewnętrzne konsultacje zakresu zmian, zewnętrzne konsultacje zmian – wsparcie MEN w procesie, współpraca przy oszacowaniu kosztów funkcjonowania systemu oraz Ocenie Skutków Regulacji) (projekt systemowy we współpracy z MEN)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X

<< przewiń >>

Rozwój i pilotaż dodatkowego modułu ankietowego systemu monitorowania losów absolwentów CAWI (w ramach badań II i III rundy – projekt konkursowy we współpracy zsystemowym)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X
X
X

<< przewiń >>

Rozwój oprogramowania służącego do monitorowania losów absolwentów (w oparciu o dane sondażowe, opracowanie projektów raportów dla pozostałych kategorii użytkowników
systemu) (projekt systemowy)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X
X

<< przewiń >>

Wdrożenie pilotażowe systemu monitorowania losów absolwentów (w oparciu o dane rejestrowe. Szkolenia dla użytkowników i konsultacje, modyfikacje oprogramowania (projekt systemowy)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X

<< przewiń >>

Uruchomienie docelowego systemu monitorowania losów absolwentów (w oparciu o dane rejestrowe) oraz dodatkowego modułu ankietowego systemu monitorowania losów absolwentów CAWI (projekt systemowy/IBE we współpracy z CIE i MEN)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X
X

<< przewiń >>

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami