MENU

Postępy badań sondażowych

Latem 2021 roku zakończyły się badania prowadzone przez ankieterów z uczniami ostatnich klas wylosowanych szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych. Ze względu na pandemię, wywiady odbywały się zdalnie. Zrealizowane zostały również ankiety internetowe z dyrektorami szkół, uczniami i absolwentami.

Większość badań prowadzonych w projekcie Monitorowanie losów absolwentów ma charakter panelowy: informacje od tych samych respondentów są zbierane w kilkumiesięcznych odstępach. Uczniowie ostatnich klas z rocznika 2020/2021 wzięli udział w badaniu po raz pierwszy, natomiast absolwenci z rocznika 2019/2020 już po raz trzeci.

Badania ankietowe mają duże znaczenie dla rozwoju systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Zbierane dane pozwolą na projektowanie trafniejszych i bardziej rzetelnych  wskaźników opartych na danych administracyjnych..

W ostatnich miesiącach 2021 roku prowadzone są kolejne fale ankiet internetowych z absolwentami z obu roczników. Odbędzie się też badanie pilotażowe, poprzedzające sondaż, który ankieterzy będą prowadzili z absolwentami w 2022 roku. Badanie pilotażowe będzie służyło sprawdzeniu czy kwestionariusz jest przystępny dla respondentów oraz ulepszeniu go pod tym względem. Przyczyni się to do uzyskania wiarygodnych wyników.

Badania sondażowe są prowadzone przez firmy PBS i Danae, które odpowiadają również za udostępnianie raportów dla badanych szkół. Zespół IBE tworzy kwestionariusze, analizuje dane i sporządza raporty z wynikami.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami