MENU

Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego wprowadzającą monitorowanie karier absolwentów

Nowe rozwiązanie ma dostarczyć informacji o tym, co dzieje się z absolwentami szkół branżowych, liceów i techników. Dzięki temu będzie wiadomo czy absolwenci kontynuują naukę, czy pracują, ile zarabiają. System będzie opierał się na danych już gromadzonych przez instytucje publiczne – są to tzw. dane administracyjne. Na przykład, fakt ukończenia szkoły jest zapisywany w Systemie Informacji Oświatowej. Z kolei informacje o podjęciu pracy można uzyskać z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiązania prawne niezbędne do stworzenia systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych powstały  we współpracy ekspertów IBE i MEiN, przede wszystkim Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Głównym wyzwaniem przy tworzeniu systemu było określenie sposobów przekazywania i łączenia danych. Jednocześnie kluczowe były kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Wykorzystano także  doświadczenia z tworzenia systemu ELA, który od 2015 roku pozwala analizować losy absolwentów uczelni wyższych.

Projekt Ustawy został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania 20 listopada 2020 roku. Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku, IBE wspierało MEiN w analizie uwag kierowanych w ramach konsultacji oraz w przygotowaniu niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi dla partnerów społecznych.

Projekt ustawy i uzasadnienia trafił pod koniec stycznia 2021 roku do Sejmu. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w trakcie zdalnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 23 lutego 2021 roku – w trakcie dyskusji odpowiadano na uwagi zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych klubów parlamentarnych. Drugie czytanie projektu odbyło się w trakcie 26 posiedzenia sejmu 25 lutego 2021 roku. Za proponowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowelizacją, wprowadzającą monitorowanie karier absolwentów, głosowało 446 posłów, przeciw było pięciu a jeden wstrzymał się od głosu. Pierwsze czytanie projektu Ustawy w Senacie odbyło się 18 marca 2021 na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP – projekt został jednomyślnie poparty bez poprawek. Ustawa została przyjęta przez Senat niemal jednogłośnie (przy jednym głosie sprzeciwu) w trakcie drugiego czytania 25 marca 2021 roku. Po podpisaniu przez Prezydenta, Ustawa weszła w życie 2 kwietnia 2021 roku, co pozwoliło Ministrowi na rozpoczęcie procesu wdrażania systemu monitoringu karier opartego na danych administracyjnych. Za realizację zadania monitoringu karier absolwentów odpowiedzialne będą Instytut Badań Edukacyjnych oraz Centrum Informatyczne Edukacji, które pełni kluczową rolę w procesie przygotowania danych wykorzystywanych do analiz.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami