MENU

Ukazał się drugi ogólnopolski raport z monitoringu karier absolwentów

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został udostępniony drugi ogólnopolski raport z monitoringu sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów, sporządzony przez Instytut Badań Edukacyjnych. Monitoring obejmuje absolwentów liceów ogólnokształcących dla młodzieży, liceów dla dorosłych, branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Druga edycja monitoringu dotyczyła absolwentów z lat 2020 i 2021.

Raport zawiera informacje o tym jaka część absolwentów zdała maturę lub egzaminy zawodowe, kontynuowała naukę, pracowała zawodowo lub był zarejestrowana jako osoby bezrobotne. Wyniki zostały przedstawione w podziale na grupy wyodrębnione ze względu na rodzaj ukończonej szkoły, płeć, a w przypadku szkolnictwa branżowego również ze względu na wyuczony zawód. Zarazem zasady przetwarzania i prezentowania danych wykluczają przypisanie wyników do konkretnych osób.

Prowadzenie monitoringu karier absolwentów jest zadaniem ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, określonym w ustawie Prawo oświatowe. Zadanie to jest realizowane corocznie przy pomocy Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki. Monitoring opiera się na połączonych danych z Systemu Informacji Oświatowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz systemu POL-on.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami