MENU

IBE podzieliło się doświadczeniami z badań użyteczności raportów o karierach absolwentów

Na tegorocznej konferencji Głównego Urzędu Statystycznego “Statystyka w służbie społeczeństwu”, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia br. w Warszawie, badacze z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) wystąpili z prezentacją „Zwiększanie użyteczności opracowań statystycznych dzięki badaniom ich użytkowników”.

Prezentacja opierała się na doświadczeniach Zespołu IBE pracującego nad rozwojem systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych wykorzystującego dane rejestrowe. Dr Tomasz Żółtak przedstawił cele i sposób funkcjonowania systemu oraz sposób, w jaki zostało zautomatyzowane tworzenie raportów dla dyrektorów szkół. Raporty te zawierają informacje o sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów poszczególnych szkół ponadpodstawowych i są udostępniane dyrektorom w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), w sferze dla zalogowanych użytkowników.

Tomasz Płachecki opowiedział o tym jak badania użyteczności raportów, przeprowadzone z dyrektorami szkół oraz z doradcami zawodowymi, zmieniły zakres zamieszczanych w raportach wyników i sposób ich prezentacji. Na podstawie tych doświadczeń zaproponował także kilka wskazówek dotyczących ulepszania raportów dotyczących polityk i usług publicznych na podstawie badań z ich użytkownikami. Znaczne obciążenie dyrektorów szkół czynnościami administracyjnymi, a także duża liczba informacji i materiałów docierających do dyrektorów poprzez SIO, podnoszą znaczenie przystępności raportów. W przypadku analiz prowadzonych na potrzeby polityk publicznych zasadne jest nadawanie najwyższego priorytetu tym spośród zgłoszonych potrzeb, które bezpośrednio wpisują się w ustawowe cele danego rodzaju opracowań. Najistotniejsze było zatem zapewnienie informacji umożliwiających dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz przydatnych do wspierania uczniów w podejmowaniu racjonalnych decyzji edukacyjnych.

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie branżowe wyrażali szczególne zainteresowanie zestawianiem wyników dotyczących absolwentów danej szkoły z informacjami o sytuacji absolwentów innych szkół z tego samego powiatu, wykształconych w tych samych zawodach. Jednak w przypadku mniej popularnych zawodów dokonywanie takich zestawień nie byłoby możliwe, ponieważ prezentowanie wyników dotyczących grup mniejszych niż dziesięcioosobowe zostało wykluczone w ustawie Prawo Oświatowe. Wprowadzone ograniczenie ma uniemożliwić powiązanie informacji o sytuacji edukacyjnej i zawodowej z konkretnymi osobami. Stojąc przed wyborem pomiędzy zestawieniami na poziomie powiatów, kosztem braku możliwości przedstawiania ich wyników w odniesieniu do części zawodów, a zestawieniami na wyższym poziomie agregacji terytorialnej, Zespół IBE zdecydował się na zastosowanie dynamicznej grupy odniesienia. Wdrożone przez Bartłomieja Płatkowskiego rozwiązanie polega na automatycznym dobieraniu grupy, z którą są zestawiani absolwenci danej szkoły, z absolwentami innych szkół z obszaru powiatu, podregionu, regionu lub całego kraju – w zależności od tego, na jakim (najmniejszym) obszarze grupa odniesienia będzie liczyła co najmniej 10 osób. Brak możliwości spełnienia postulatów użytkowników nie musi zatem ozna­czać braku zaspokojenia ich potrzeb. Wyjściem okazało się rozwiąza­nie wykraczające poza początkowo rozważaną alternatywę.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami