MENU

Badania terenowe

W ramach projektu wypracowano narzędzia badawcze, których celem było uzyskanie informacji o sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. Uzupełniają je informacje kontekstowe z kwestionariusza dyrektora szkoły oraz z kwestionariusza ucznia. Informacje zebrane dzięki narzędziom badawczym posłużyły weryfikacji danych pochodzących z systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.