MENU

Badania absolwentów w okresie pandemii

Epidemia COVID-19 sprawiła, że konieczne stało się wprowadzenie zmian w planie badań ankietowych z uczniami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników i szkół policealnych.

Wraz z zawieszeniem zajęć, przerwane zostało badanie, które w szkołach prowadzili ankieterzy. Dyrekcje tych samych, wylosowanych do badania szkół, zostaną ponownie poproszone przez pracowników firm PBS i Danae o umożliwienie przeprowadzenia ankiet na ich terenie. Przeprowadzenie na terenie szkół wywiadów, których ankieterom nie udało się zrealizować na skutek epidemii, jest obecnie planowane na pierwszą połowę 2020 roku (wywiady zostaną przeprowadzone z osobami, które wówczas będą uczęszczały do ostatnich klas). Do stycznia 2023 roku ankieterzy skontaktują się z nimi jeszcze dwukrotnie, gdy będą już absolwentami.

Badania z dyrektorami i uczniami prowadzone za pomocą ankiet internetowych były kontynuowane, jednak również na ich przebieg epidemia wywarła wpływ. Stan epidemii uniemożliwił realizację tej części badania w szkołach, z uczniami zebranymi w celu wypełnienie ankiety internetowej (na przykład w szkolnej pracowni
informatycznej).

Zmiany w projekcie, w ramach którego firmy PBS i Danae realizują badania, pociągają za sobą zmiany w prowadzonym przez IBE projekcie, którego elementem jest analiza zgromadzonych danych. Zmiany w obu projektach są szczegółowo uzgadniane przez MEN, IBE oraz PBS i Danae. Wprowadzane rozwiązania zmierzają do osiągnięcia założonych celów, wykluczenia ryzyka zakażenia respondentów oraz zapobieżenia negatywnym skutkom epidemii dla firm badawczych i dla pracowników odpowiedzialnych za realizację badań.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami