MENU

Umowa o dofinansowanie nowego projektu podpisana!

W dniu 18.01.2024 r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej (Instytucją Pośredniczącą) a Instytutem Badań Edukacyjnych została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Spotkanie „Moc w regionach”

W dniach 21-22 września 2023 r. w hotelu Sobienie Królewskie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji i uczenia się przez całe życie pod nazwą “Moc w Regionach”.

Wizyta studyjna w Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) w Bambergu

W czerwcu 2023 r. członkowie zespołu projektu Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II odbyli wizytę studyjną w niemieckim ośrodku badawczym Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) w Bambergu. LIfBi, założony w 2014 roku, jest instytutem badawczym, który należy do sieci instytutów Leibniz-Gemeinschaft i specjalizuje się w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności analiz trajektorii edukacyjnych.

Ukazał się drugi ogólnopolski raport z monitoringu karier absolwentów

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został udostępniony drugi ogólnopolski raport z monitoringu sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów, sporządzony przez Instytut Badań Edukacyjnych. Monitoring obejmuje absolwentów liceów ogólnokształcących dla młodzieży, liceów dla dorosłych, branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Druga edycja monitoringu dotyczyła absolwentów z lat 2020 i […]

Opracowujemy kolejne raporty dla szkół

Dotychczas dyrektorom szkół szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych udostępnione zostały raporty z dwóch fal badania absolwentów z rocznika 2019/2020. Pierwsza fala monitoringu została przeprowadzona gdy obecni absolwenci uczyli się w ostatnich klasach, a druga po kilku miesiącach od zakończenia przez nich nauki w danej szkole. Dane wykorzystane w raportach pochodziły z ankiet internetowych. Wyniki zostały przedstawione dla szkół, w których ankiety wypełniło wystarczająco wielu uczniów,by można było zapewnić im anonimowość.

Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego wprowadzającą monitorowanie karier absolwentów

Nowe rozwiązanie ma dostarczyć informacji o tym, co dzieje się z absolwentami szkół branżowych, liceów i techników. Dzięki temu będzie wiadomo czy absolwenci kontynuują naukę, czy pracują, ile zarabiają. System będzie opierał się na danych już gromadzonych przez instytucje publiczne – są to tzw. dane administracyjne. Na przykład, fakt ukończenia szkoły jest zapisywany w Systemie Informacji Oświatowej. Z kolei informacje o podjęciu pracy można uzyskać z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Postępy badań sondażowych

Latem 2021 roku zakończyły się badania prowadzone przez ankieterów z uczniami ostatnich klas wylosowanych szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych. Ze względu na pandemię, wywiady odbywały się zdalnie. Zrealizowane zostały również ankiety internetowe z dyrektorami szkół, uczniami i absolwentami.