MENU

Opracowujemy kolejne raporty dla szkół

Dotychczas dyrektorom szkół szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych udostępnione zostały raporty z dwóch fal badania absolwentów z rocznika 2019/2020. Pierwsza fala monitoringu została przeprowadzona gdy obecni absolwenci uczyli się w ostatnich klasach, a druga po kilku miesiącach od zakończenia przez nich nauki w danej szkole. Dane wykorzystane w raportach pochodziły z ankiet internetowych. Wyniki zostały przedstawione dla szkół, w których ankiety wypełniło wystarczająco wielu uczniów,by można było zapewnić im anonimowość.

Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego wprowadzającą monitorowanie karier absolwentów

Nowe rozwiązanie ma dostarczyć informacji o tym, co dzieje się z absolwentami szkół branżowych, liceów i techników. Dzięki temu będzie wiadomo czy absolwenci kontynuują naukę, czy pracują, ile zarabiają. System będzie opierał się na danych już gromadzonych przez instytucje publiczne – są to tzw. dane administracyjne. Na przykład, fakt ukończenia szkoły jest zapisywany w Systemie Informacji Oświatowej. Z kolei informacje o podjęciu pracy można uzyskać z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Postępy badań sondażowych

Latem 2021 roku zakończyły się badania prowadzone przez ankieterów z uczniami ostatnich klas wylosowanych szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych. Ze względu na pandemię, wywiady odbywały się zdalnie. Zrealizowane zostały również ankiety internetowe z dyrektorami szkół, uczniami i absolwentami.

Rozpoczęły się kolejne badania z udziałem uczniów i dyrektorów szkół

W lutym 2021 roku firmy badawcze PBS i Danae rozpoczęły kolejną rundę badań w ramach monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego. Badania ankietowe są elementem prac związanych z tworzeniem systemu monitorowania losów absolwentów na podstawie danych rejestrowych. Za przygotowanie kwestionariuszy oraz analizę danych, które zostaną zgromadzone, odpowiada IBE.

Startują badania internetowe absolwentów, którzy kończyli naukę w roku 2019/2020

Pandemia nie pokrzyżowała planów realizacji badań internetowych z absolwentami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników i szkół policealnych, z rocznika 2019/2020. Pierwsza fala została zrealizowana w okresie od marca do czerwca 2020 roku. Wówczas uczniów pytaliśmy o to na ile nauka (w tym różne formy praktycznej nauki zawodu) przygotowała ich do przyszłej pracy oraz o plany zawodowe i edukacyjne.

Pierwsze raporty z wynikami badań internetowych z uczniami szkół zostały udostępnione ich dyrektorom

Rozwojowi systemu monitorowania losów absolwentów, którego podstawą będą dane administracyjne, towarzyszy realizacja badań sondażowych. Badania mają na celu nie tylko zebranie danych niezbędnych do oceny trafności i rzetelności wskaźników, ale również przetestowanie rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na uzupełnianie wyników monitoringu opartego na danych administracyjnych danymi sondażowymi. Celem badań sondażowych prowadzonych z uczniami, a następnie z absolwentami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników oraz szkół policealnych, jest pogłębienie diagnozy sytuacji młodzieży opuszczającej te szkoły.

Badania absolwentów w okresie pandemii

Epidemia COVID-19 sprawiła, że konieczne stało się wprowadzenie zmian w planie badań ankietowych z uczniami szkół branżowych pierwszego stopnia,
techników i szkół policealnych.