MENU

Raport z trzeciej edycji monitoringu karier już dostępny!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został udostępniony kolejny, trzeci, ogólnopolski raport z monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, sporządzony przez Instytut Badań Edukacyjnych. Raport przedstawia sytuację absolwentów liceów ogólnokształcących dla młodzieży, liceów dla dorosłych, branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy, którzy ukończyli szkołę w 2021 r. Dodatkowe informacje dotyczące […]

Promujemy monitoring karier absolwentów wśród dyrektorów i nauczycieli

Podczas XX konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), która odbyła się w dniach 1-3 marca 2024 r. w Krakowie, zaprezentowaliśmy system monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, kładąc nacisk na przygotowane przez nas narzędzia wspierające pracę dyrektorów.

Umowa o dofinansowanie nowego projektu podpisana!

W dniu 18.01.2024 r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej (Instytucją Pośredniczącą) a Instytutem Badań Edukacyjnych została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Spotkanie „Moc w regionach”

W dniach 21-22 września 2023 r. w hotelu Sobienie Królewskie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji i uczenia się przez całe życie pod nazwą “Moc w Regionach”.

Wizyta studyjna w Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) w Bambergu

W czerwcu 2023 r. członkowie zespołu projektu Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II odbyli wizytę studyjną w niemieckim ośrodku badawczym Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) w Bambergu. LIfBi, założony w 2014 roku, jest instytutem badawczym, który należy do sieci instytutów Leibniz-Gemeinschaft i specjalizuje się w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności analiz trajektorii edukacyjnych.

Ukazał się drugi ogólnopolski raport z monitoringu karier absolwentów

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został udostępniony drugi ogólnopolski raport z monitoringu sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów, sporządzony przez Instytut Badań Edukacyjnych. Monitoring obejmuje absolwentów liceów ogólnokształcących dla młodzieży, liceów dla dorosłych, branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Druga edycja monitoringu dotyczyła absolwentów z lat 2020 i […]